Skip links
GATEWAY

Có cái nhìn rõ ràng và Tự tin trong Hành trình Nghề nghiệp của Bạn

Nâng cao triển vọng nghề nghiệp của bạn bằng cách phát triển các kỹ năng mềm quan trọng và tận dụng cơ hội thực tập toàn cầu tại Singapore, Úc, Hồng Kông và New Zealand.

Đạt được những kỹ năng cốt lõi và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp bạn nổi bật trong một môi trường lao động cạnh tranh toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp:

Thành thạo Kỹ năng mềm:

Trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày nay, kỹ năng mềm là sức mạnh đặc biệt của bạn. Chương trình của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển những năng lực mà nhà tuyển dụng đang khao khát.

Thực tập Toàn cầu:

Bước vào sân chơi toàn cầu với các chương trình thực tập tại Singapore, Úc, Hồng Kông và New Zealand. Mở rộng tầm nhìn và thu nhận những kỹ năng thực tế trong một môi trường quốc tế mà nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Kiểm tra sự thành thạo tiếng Anh được công nhận toàn cầu:

Vượt qua kỳ thi IELTS hoặc TOEFL với sự hỗ trợ toàn diện của chúng tôi, mở ra cánh cửa cho các cơ hội toàn cầu.

Chuẩn bị ứng tuyển Sau Đại học và Học bổng:

Tăng tỷ lệ thành công của bạn và bước đầu tiên tiến gần hơn với sự nghiệp mơ ước của bạn.

Chương trình Phát triển Nghề nghiệp:

QUY TRÌNH

Bắt đầu trong 3 bước đơn giản

Chuẩn bị và xây dựng năng lực

Hoàn thành các khóa học trực tuyến trên Gateway như Quản lý Sự nghiệp 101, Xây dựng Thương hiệu Cá nhân và Sơ yếu lý lịch & Phỏng vấn. Ứng viên cũng phải đạt điểm tối thiểu 60% trong bài kiểm tra sự thành thạo tiếng Anh trực tuyến.

Thời gian của giai đoạn này phụ thuộc vào tốc độ học tập và năng lực của từng cá nhân, với thời gian tối thiểu là một tháng. Ứng viên đóng góp 99 đô la Mỹ mỗi tháng để tiếp cận các khóa học này.

Đăng ký Thực tập

Sau khi hoàn thành Phần 1, ứng viên sẽ nộp đơn đăng ký và có thể chấm dứt đăng ký của mình cho Phần 1. Họ sẽ được truy cập vào một bảng việc làm hiển thị tất cả các vị trí thực tập hiện có, nơi họ sẽ nỗ lực nộp đơn thực tập trong bốn lĩnh vực: Phát triển Kinh doanh, Tiếp thị số, Phát triển Phần mềm và Hoạt động.

Định vị Thực tập

Các ứng viên đã được chọn sẽ được mời phỏng vấn với nhà tuyển dụng tiềm năng. Các ứng viên thành công sẽ nhận được đề nghị thực tập, trong khi các ứng viên không thành công sẽ được cung cấp các thực tập thay thế để xem xét.

Thời gian xử lý cho việc định vị trung bình là từ 4-6 tuần, tối đa là 8 tuần kể từ thời điểm nộp đơn. Các định vị thành công sẽ phải trả một khoản phí định vị là 330 đô la Singapore (~240 đô la Mỹ), được khấu trừ từ hai tháng lương đầu tiên.

Nhà tuyển dụng:

Đầu tư vào Tương lai của Bạn Ngay Hôm nay

Tìm hiểu thêm và bắt đầu một hành trình hướng tới sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag